تبلیغات
امام مهدی

           امام مهدی
                                       یاری امام زمان با تمام نیرو 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما چند درصد مردم با امام زمان همراهند؟؟؟؟؟؟لینک دوستان
حمایت می کنیمــ...
 

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

 انتظار ظهور یك مصلح بزرگ آسمانى، و امید به آینده و استقرار صلح و عدل جاویدان،با آفرینش هر انسانى همراه است و زمان و مكان نمى شناسد و به هیچ قوم و ملّتی اختصاص ندارد.

از این رو، همه افراد طبق فطرت ذاتى خود مایلند روزى فرا رسد كه جهان بشریّت در پرتو ظهور رهبرى آسمانى و با تأیید و عنایت پروردگار، از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات یافته، شور و بلوا در جهان پایان پذیرد و انسانها از وضع فلاكت بار موجود نجات یابند و از نابسامانى و نا امنى و تیره روزى خلاص شوند و سرانجام به كمال مطلوب و زندگى شرافتمندانه اى نایل آیند.
به همین دلیل، در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان، از مصلحى _ كه در آخر الزمان ظهور خواهد نمود و به جنایتها و خیانتهاى ضد انسانی خاتمه خواهد داد و شالوده حكومت واحد جهانى را بر اساس عدالت و آزادى واقعى بنیان خواهد نهاد _ سخن به میان آمده و تمام پیامبران و سفیران الهى در این زمینه به مردم با ایمان جهان، نویدهایى داده اند.
باتوجه به شرایط كنونى، آنچه دغدغه این نوشتار را فراهم ساخته است، نگاهى كوتاه به بازخوانى اندیشه موعود در جهان مسیحیت است. این مسأله از آن جا مهم و در خور اعتنا است كه هم اینك بخشى از جهان مسیحیت با تكیه بر وعده هاى توراتى ـ انجیلى و فن آورى موجود در دنیاى غرب به گونه اى خاص به تأویل و تفسیر آخرالزمان و اندیشه انتظار مى پردازد و با ارائه نگاهى جنگ طلبانه، تمامى اهرم هاى خود را براى تحمیل نظریه خویش به كار مى برد. از این رو، با گذرى كوتاه بر اندیشه بازگشت مسیح، تلاش خواهیم نمود تا از زاویه اى دیگر به این ماجرا بنگریم.
بر اساس بشارات فراوانى كه در كتاب انجیل آمده است، حضرت مسیح(علیه السلام)به دنبال قیام حضرت قائم (علیه السلام)در «فلسطین» آشكار خواهد شد و به یارى آن حضرت خواهد شتافت، و پشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد، تا یهودیان و مسیحیان و پیروان وى تكلیف خویش را بدانند و به اسلام بگروند و حامى حضرت مهدى(علیه السلام)گردند. از این رو، در آخرین روزهاى زندگى ـ و شاید در طول دوران حیات ـ به یاران و شاگردان خود توصیه ها و سفارشهاى اكیدى در باره بازگشت خود به زمین نموده وامر به بیدارى و هوشیارى و آمادگى فرموده است كه ما به جهت اثبات این مدّعا و بیدارى مسلمانان قسمتى از آنها را در اینجا مى آوریم.
اینك متن برخى از آن بشارات كه در انجیل آمده است:

 

الف) انجیل متّى

«پس عیسى از هیكل بیرون شده برفت، و شاگردانش پیش آمدند تا عمارتهاى هیكل را بدو نشان دهند. عیسى ایشان را گفت: آیا همه این چیزها را نمى بینید؟ هر آینه به شما مى گویم: در اینجا سنگى بر سنگى گذارده نخواهد شد كه به زیر افكنده نشود. و چون به كوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وى آمده گفتند: به ما بگو كه این اُمور كى واقع مى شود؟ و نشان آمدن تو و انقضاى عالم چیست؟
عیسى در جواب ایشان گفت: زنهار كسى شما راگمراه نكند. ز آن رو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مسیح هستم و بسیارى را گمراه خواهند كرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید، زنهار مضطرب مشوید; زیرا كه وقوع این همه لازم است لیكن انتها هنوز نیست، زیرا قومى با قومى و مملكتى با مملكتى مقاومت خواهند نمود و قحطى ها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید . . .
پس اگر شما را گویند: اینك در صحراست بیرون مروید، یا آن كه در خلوت است باور مكنید; زیرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مى شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد . . .
و فوراً بعد از مصیبت آن ایّام، آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوّتهاى افلاك متزلزل گردد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنى كنند و پسر انسان را ببینند كه بر ابرهاى آسمان با قوّت و جلال عظیم مى آید . . .
آسمان و زمین زایل خواهد شد; لیكن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد.
امّا از آن روز و ساعت هیچ كس اطلاع ندارد حتّى ملائكه آسمان جز پدر من و بس; لیكن چنان كه ایّام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود . . .
پس شما حاضر باشید، زیرا در ساعتى كه گمان نبرید پسر انسان مى آید».  [1]
«امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائكه مقدّس خویش آید آنگاه بر كرسى جلال خود خواهد نشست. و جمیع امّتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا مى كند .آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید اى بركت یافتگان از پدر من ! و ملكوتى را كه از ابتداى عالم براى شما آماده شده است، به میراث گیرید». [2]

 

.
.
.
..
ادامه در ..

ب) انجیل مَرْقُس

«و چون او بر كوه زیتون مقابل هیكل نشسته بود ... از وى پرسیدند: ما را خبر ده كه این امور كى واقع مى شود؟ و علامت نزدیك شدن این امور چیست؟
آنگاه عیسى در جواب ایشان سخن آغاز كرد كه: زنهار كسى شما را گمراه نكند. زیرا كه بسیارى به نام من آمده خواهند گفت كه: من هستم، و بسیارى را گمراه خواهند نمود. امّا چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید مضطرب مشوید; زیرا كه وقوع این حوادث ضرورى است. لیكن انتها هنوز نیست. زیرا كه اُمّتى بر اُمّتى و مملكتى بر مملكتى خواهند بر خاست، و زلزله ها در جایها حادث خواهد شد و قحطى ها و اغتشاشها پدید مى آید، و اینها ابتداى دردهاى زه مى باشد. لیكن شما از براى خود احتیاط كنید . . .
ولى از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ كس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده دعا كنید، زیرا نمى دانید كه آن وقت كى مى شود.
مثل كسى كه عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یكى را به شغلى خاصّ مقرر نماید و دربان را امر فرماید كه بیدار بماند. پس بیدار باشید ! زیرا نمى دانید كه در چه وقت صاحب خانه مى آید. امّا آنچه به شما مى گویم به همه مى گویم بیدار باشید !».  [3]
ج) انجیل لوقا
«كمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بدارید. و شما مانند كسانى باشید كه انتظار آقاى خود را مى كشند، كه چه وقت از عروسى مراجعت كند، تا هر وقت آید و در را بكوبد بى درنگ براى او باز كنند. خوشا به حال آن غلامان كه آقاى ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد . . . پس شما نیز مستعد باشید; زیرا در ساعتى كه گمان نمى برید پسر انسان مى آید». [4]
«و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین، تنگى و حیرت از براى اُمّتها روى خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهاى مردم ضعف خواهد كرد از خوف و انتظار آن وقایعى كه بر ربع مسكون ظاهر مى شود، زیرا قوّت آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را خواهند دید كه بر، ابرى سوار شده با قوّت و جلال عظیم مى آید». [5]

 

هـ) انجیل یُوحَنّا

«و بدو قدرت بخشیده است كه داورى هم بكند; زیرا كه پسر انسان است. و از این تعجّب مكنید، زیرا ساعتى مى آید كه در آن جمیع كسانى كه در قبور مى باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر كه اعمال نیكو كرد براى قیامت حیات، و هر كه اعمال بد كرد به جهت قیامت داورى». [6]

 

مكاشفه یُوحَنّا

«و علامتى عظیم در آسمان ظاهر شد. زنى كه آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره است. و آبستن بوده، از درد زه و عذاب زاییدن فریاد بر مى آورد.
و علامتى دیگر در آسمان پدید آمد كه اینك اژدهاى بزرگ آتش گون كه او را هفت سرو ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر. و دمش ثلث ستارگان آسمان را كشیده آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن ـ كه مى زایید ـ بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زایید كه همه اُمّتهاى زمین را به عصاى آهنین حكم رانى خواهد كرد، و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد . . .
و در آسمان جنگ شد. میكائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ كردند و اژدها و فرشتگانش جنگ كردند. ولى غلبه نیافتند، بلكه جاى ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و اژدهاى بزرگ انداخته شد، یعنى آن مار قدیمى كه به ابلیس و شیطان مُسمّى است كه تمام ربع مسكون را مى فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وى انداخته شدند». [7]
مفسّرین انجیل در مورد آیات فوق مى گویند: شخص مورد بشارت در این آیات تاكنون قدم به عرصه وجود ننهاده و معنى واضح آنها نیز موكول به زمان آینده و نامعیّنى است كه وى ظاهر گردد.
ولى با اندكى دقّت و تأمّل در آیات فوق این نتیجه به دست مى آید كه شخص مورد بشارت در مكاشفه یاد شده، بزرگترین مولود جهان انسانیّت، و شخص بى نظیرى است كه به منظور ایجاد حكومت حقّه الهیّه و بر افكندن بنیاد اهریمنان، به ناچار مدّتى از انظار مردمان غایب خواهد گردید، و خداوند عالم آن یگانه مظهر نور الهى و منجى انسانیّت را از دیدگان اشرار و شیاطین جنّى و انسى مخفى و مستور نگه خواهد داشت تا در یك زمان نامعلومى ـ آنگاه كه خواست خداوند است ـ از پشت پرده غیبت ظاهر شده، با «عصاى آهنین» بر بشریّت حكومت كند.
این نتیجه با تفاصیلى كه در نویدهاى انبیاى گذشته و قرآن كریم و روایات اسلامى آمده است روشن مى سازد كه مكاشفه یوحنّاى لاهوتى در بشارت فوق، مربوط به موعود كلّ ملل حضرت محمّد بن الحسن العسكرى(علیهما السلام) است كه به هنگام ظهور با شمشیر قیام خواهد كرد و با عصاى آهنین حكمرانى خواهد نمود.  [8]
اینك براى روشن شدن مطلب به توضیحى كه در این زمینه مى آوریم، توجّه فرمایید:
«مقصود از آن زن كه در مكاشفه فوق، مادر شخص مورد بشارت معرفى شده كه خورشید پوشیده، و ماه زیر پایش و بر سرش تاجى از دوازده ستاره بود، مادر پاك گهر حضرت مهدى(علیه السلام)، نرجس خاتون است و خورشید، پدر والا گهرش حضرت امام حسن عسكرى(علیه السلام) است كه تمامى انوار درخشان آسمان نبوّت و امامت را بر رحم پاك نرجس بتابید، تا برجسته ترین نماینده و آیینه تمام نماى آنان را از وى نمودار سازد. و فرزندى بیاورد كه مجمع همگى آن انوار و حامل لواى انقلاب جهانى گردد.
و مقصود از ماه (كه در زیر پاى هایش بود)، حكیمه خاتون عمّه حضرت امام حسن عسكرى(علیه السلام) است كه به هنگام ولادت حضرت مهدى(علیه السلام)قابله نرجس خاتون بوده و آماده گرفتن آن مولود مسعود بوده و بر این عمل دقیقه شمارى مى كرده است.
و دوازده كوكب درخشان كه بر تاج پر افتخار نرجس تلألؤ مى نمودند حضرت خاتم الأنبیا(صلى الله علیه وآله وسلم) و دختر یگانه اش صدّیقه طاهره(علیها السلام) و ده امام (على بن ابى طالب(علیه السلام) تا على بن محمّد الهادى(علیهم السلام) مى باشند، كه مقام شامخ سلطنت و زعامت روحانى و جهانى حضرت مهدى(علیه السلام) ، مركب از این انوار و مؤسس بر این بنیانهاى رفیع آسمانى و ملكوتى است.
و آن اژدهاى بزرگ آتشین، دستگاه شیطان و پیروان اوست كه همیشه آماده ویران ساختن كاخ رفیع ادیان و نابود كردن انبیا واولیاى الهى بوده و مى باشد. و چنان كه در آیه (4) اشاره شده وى پیش از ولادت آن موعود جهانى، با دمش یك سوم ستارگان آسمان را جاروب كرده بود و اكنون به هوس نابود ساختن پرچمدار عدل جهانى كه مجمع تمامى ستارگان آسمان ولایت است، افتاده است.
آرى ! همین شیطان بود كه پس از رحلت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم)، با لباس خلافت و از مجراى حكومت اسلامى جلوه نموده، و به وسیله (دمش) نوكرش «قنفذ» كه به شدّت پهلوى دختر نازنین پیامبر را مضروب ساخته و طفل معصومش «محسن» را ساقط و نابود كرد «ثلث كواكب آسمان را جاروب نمود» و سوّمین فرزند ذكور وى را كه بایستى در آینده پدر گروهى دیگر از ذریّه پیامبر گردد، بكشت.
و همین شیطان در زمان ولادت حضرت مهدى(علیه السلام) در لباس خلفاى عبّاسى، به ویژه معتمد و معتصم عباسى كه در عصر حضرت امام حسن عسكرى(علیه السلام)بودند، جلوه نموده، با كمال اهتمام به هوس نابود ساختن آن یگانه مولود مسعود جهانى افتاده بود.
چنانچه بر حسب شهادت تواریخ و آثار، نامبردگان جاسوس هایى بر حرم محترم آن حضرت گماشته بودند كه اگر فرزند ذكورى از آن حضرت پدید شد حكومت وقت را آگاه سازند تا در نابود ساختن وى اقدام نماید.
ولى چنان كه در آیات مكاشفه فوق اشاره شد اراده حتمى الهى، آن زن و طفلش را از هرگونه آسیب در امان داشت و دستگاه جاسوسى و كنجكاوى اهریمنان كه همچون سیل به هر سو روان كرده و براى غافل گیر ساختن آن موعود جهانى شب و روز بكار بود، سودى نبخشید». [9]
در قسمت دیگرى از مكاشفه یوحنّاى لاهوتى بشارت ظهور حضرت مهدى(علیه السلام)چنین آمده است:
«و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبى سفید كه سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داورى و جنگ مى نماید و چشمانش چون شعله آتش، و بر سرش افسرهاى بسیار و اسمى مرقوم دارد كه جز خودش هیچ كس آن را نمى داند و جامه خون آلود ـ سرخ ـ در بر دارد و نام او را كلمه خدا مى خوانند. ولشكرهایى كه در آسمانند بر اسبهاى سفید، و به كتان سفید و پاك ملبّس از عقب او مى آمدند. و از دهانش شمشیرى تیز بیرون مى آید تا به آن اُمّتها را بزند و آنها را به عصاى آهنین حكمرانى خواهد نمود . . . و دیدم فرشته را در آفتاب ایستاده كه به آواز بلند تمامى مرغانى را كه در آسمان پرواز مى كنند ندا كرده مى گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جبّاران . . .» [10]
با نظرى دقیق و اجمالى در تمام احادیثى كه در مورد ظهور یكتا بازمانده حجج الهى وارده شده است مى توان گفت: همه فرازهاى بالا در احادیث اسلامى آمده است.

 

و) رساله پولس به رومیان

«زیرا یقین مى دانم كه دردهاى زمان حاضر نسبت به آن جلالى كه در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است». [11]
«. . . و آن كه براى حكمرانى اُمّتها مبعوث شود، امید اُمّتها بر وى خواهد بود». [12]
این تعبیر هم تعبیر دقیقى است كه در احادیث اسلامى آمده است، و جالب توجّه این كه: همان گونه كه در بشارات تورات تذكّر دادیم در ترجمه عربى انجیل با تعبیر «قائم» آمده است، و تعبیر «حكمرانى اُمّتها» و «امید اُمّتها» جالب توجّه است.
«زیرا این را به شما از كلام خدا مى گوییم كه ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقى باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست; زیرا خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد، و مردگان در مسیح اول خواهند بر خاست. آنگاه ما كه زنده و باقى باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال كنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود». [13]
به طورى كه خوانندگان عزیز ملاحظه مى كنند این فراز از عهد جدید با روایات اسلامى وجوه مشترك فراوانى دارد كه از آن جمله است:
1 ـ نزول حضرت عیسى(علیه السلام)
2 ـ صیحه آسمانى.
3 ـ زنده شدن گروهى از افراد صالح.
4 ـ آمدن او بر فراز ابر.
5 ـ ربوده شدن یاران حضرت ولى عصر(علیه السلام) از محرابها و رختخوابهاى خود، و انتقال یافتن آنها بر فراز ابرها، همه این موارد در احادیث اسلامى آمده، و با این فقرات انجیل دقیقاً منطبق است.  [14]

 

ز) اعمال رسولان

«و چون این را گفت، وقتى كه ایشان همى نگریستند بالا برده شد، و ابرى او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوى آسمان چشم دوخته مى بودند، هنگامى كه او مى رفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: اى مردان جلیل ! چرا ایستاده به سوى آسمان نگرانید؟ همین عیسى كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد، به همین طورى كه او را به سوى آسمان روانه دیدید». [15]
فراز دیگر از اناجیل را «عبدالله بن سلیمان» نقل كرده است كه بسیار جالب است. او مى گوید:
من در اناجیل خواندم كه خداوند به عیسى(علیه السلام) فرمود: «من تو را به سوى خود بالا مى برم، سپس تو را در آخر زمان فرو مى فرستم تا از اُمّت این پیامبر شگفتیها ببینى، و آنها را در كشتن دجّال یارى دهى، تو را در وقت نماز مى فرستم، تا با آنها نماز بخوانى كه آنها اُمّت مرحومه هستند». [16]
پسر انسان كیست؟
پسر انسان مطابق نوشته مستر هاكس آمریكایى در «قاموس كتاب مقدّس» 80 بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) آمده است كه فقط 30 مورد آن با حضرت عیساى مسیح(علیه السلام) قابل تطبیق است. و امّا 50 مورد دیگر از نجات دهنده اى سخن مى گوید كه در آخر زمان و پایان روزگار ظهور خواهد كرد و توضیح نمی دهد كه منظور چه كسی است؟
موضوع آمدن پسر لنسان گذشته از عهد جدید كه از زبان خود عیسی نقل شده ، در عهد عتیق كتاب دانیال نبی باب 7 نیز آمده است :
«حضرت دانیال از جمله در رویای مشهور خود می بیند كه : پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملكوت به او داده شد تا جمیع قوم ها و امت ها و زبان ها او را خدمت نمایند ».
اولا  از كجا معلوم است كه اخبار عهد قدیم هم ناظر به حضرت عیسی (ع) باشد ؟ و ثانیا  تردید نیست كه اگر چنین باشد ، این خبر راجع به آمدن مجدد مسیح در پابان روزگار و بعد از انقلاب  بزرگ جهانی است كه با عقیده مسلمانان كاملا وفق می دهد ، زیرا عیسای مسیح كه برای اصلاح دین یهود و ترویج احكام تورات آمد و بنی اسرائیل او را تكذیب كردند ، با ابرهای آسمان نیامد و سلطنت و جلال و ملكوتی نیافت تا جمیع قوم ها و امت ها او را خدمت كنند .
بنابر این به گفته مستر هاكس آمریكایی در سی موضع انجیل ها منظور از پسر انسان عیسی است كه به عقیده مسلمانان پس از ظهور امام زمان و مهدی موعود (ع) از آسمان می آید و در اصلاح جهان به مهدی موعود كمك می كند . در پنجاه مورد دیگر معلوم نیست كیست، باید منظور خود نجات دهنده دنیا امام زمان باشد كه جهان در انتظار آمدن اوست .  [17]

 

مقایسه پیشگویی های انجیل ها با روایات اسلامی

نكات جالب پیشگویی عهد جدید (انجیل ها ) را می توانیم بدین گونه خلاصه كنیم :
1-قبل از آمدن پسر انسان جنگ های عالم گیر ، به خصوص در منطقه فلسطین و شهر بیت المقدس (یهودیه)روی می دهد ، و همه را به وحشت می اندازد . چنان مصیبت بزرگی روی خواهد داد كه تا آن روز در عالم واقع نشده است .
2-از این جنگ ها و مصائب ، بیش از همه قوم یهود آسیب می بینند ، و اوراشلیم ویران و پایمال امت ها می گرددو مردم به كلی آسوده می شوند .
3- پسر انسان به كمك ابرها با نیرو و جلال عظیمی خواهد آمد ، و همه باید آماده فرمانبرداری از او باشند .
4- پسر انسان یاران خود را با سرعت از نقاط مختلف جهان ، به نزد خویش فرا می خواند .
5- پسر انسان سلطنت و حكومتی خواهد داشت كه تمام اقوام و ملل روی زمین با زبان های گوناگون خویش مطیع و فرمانبردار وی خواهند بود .
بدیهی است كه این اخبار مربوط به قیامت و سرای دیگر نیست ، و تاكنون چنین وقایعی در زمین روی       
نداده و پسر انسان با این جلال و شكوه و سلطنت عالم گیر نیامده است . پس باید این واقعه در یك دوره بحرانی و پر هرج و مرج در آینده واقع شود، كه كاملا با آنچه در روایات اسلامی راجع به ظهور مهدی موعود و امام زمان آمده هماهنگ و قابل تطبیق است . هر چند این اخبار و پیشگوئی ها نظر به قدمت زمان و غرض ورزی هایی كه در آن راه یافته ، از دست تطاول ایام و تغییر و تحریف مصون نمانده است .
اكنون به نكاتی كه ارتباط آمدن عیسای مسیح را هم زمان با ظهور امام زمان (عج) وهمكاری وی با آن حضرت در ریشه كن ساختن ظلم وفساد و اصلاح جهان مادی مجسم می سازد ، توجه نموده و ان را با آنچه در عهد جدید امده مقایسه نمائید.
ابن عباس روایت می كند كه پیامبر(ص) فرمودند :
امتی كه من در اول و مهدی (عج) در وسط و عیسی (ع) در آخر ان باشد هرگز از میان نمی رود .
در بسیاری از احادیث و منابع شیعه از جمله كافی ، ثقه الاسلام كلینی و كمال الدین شیخ صدوق در تفسیر این آیه شریفه « این ما تكونو یات بكم الله جمیعا » روایت كرده اند كه بلافاصله بعد از ظهور مهدی آل محمد (عج) ، خداوند یاران فداكار او را از دورترین نقا ط زمین در یك لحظه میان ابرها در مكه مسجد الحرام به نزد او خواهد آمد .  [18]

 

هدف و علائم ظهور در مسیحیت

مسیحیت ضمن تأكید بر غیرمنتظره بودن بازگشت عیسى، هدف از این بازگشت را ایجاد حكومتى الهى در راستاى حكومت الهى آسمان ها ارزیابى مى كند. علاوه بر این، ظهور مسیح یگانه راه حل براى ادامه حیات و زندگانى برشمرده مى شود و عیسى منجى انسان ها و پادشاهف پادشاهان معرفى مى گردد. وى براساس سخنان دانیال نبى، نظام اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى و مذهبى جهان را عوض خواهد كرد و جهانى بر مبناى راه و روش خدا بنا مى كند. مسیحیان همچنین علاماتى براى ظهور عیسى بن مریم قایل مى باشند: عنقریب بعد از آن آزمایش سخت، روزگاران خورشید تیره و تار مى گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند كرد و قدرت هاى آسمانى نیز به لرزه درخواهند آمد و سپس آثار و علایم ظهور آن مرد آسمانى آشكار خواهد شد و سپس تمامى قبایل زمین نگران و غمگین مى گردند و آن گاه عیسى از ابرهاى آسمان با جلال و شكوه و قدرت فرو خواهد آمد.
بى گمان بر هر پژوهشگر آگاه روشن است كه روایات اسلامى و اعتقادات مسیحى در رابطه با مسأله ظهور بسیار به هم نزدیك هستند. مقایسه خبرهاى رسیده از روایات اسلامى در رابطه با پیشرفت غیرقابل تصور علوم در زمان ظهور ، ایجاد رفاه اجتماعى ، علایم ظهور و سایر موارد با آنچه آمد به روشنى این مدعا را ثابت مى كند. [25]

 

نتیجه

اندیشه بازگشت عیسى(علیه السلام) یكى از باورهاى غالب جامعه مسیحیت است. این شوق و انتظار، در بخش هاى قدیمى تر عهد جدید مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونیكیان به خوبى منعكس گشته است. این مسأله از آن جا ناشى مى شد كه عیسویان با گذشت زمان پى بردند كه بازگشت مسیح(علیه السلام)برخلاف تصور آنان نزدیك نیست. هرچند اقلیتى از آنان بر این عقیده باقى ماندند كه عیسى به زودى خواهد آمد و حكومت هزارساله خود را تشكیل خواهد داد; حاكمیتى كه به روز داورى پایان خواهد یافت. از همین رو، از دیر باز گروه هاى كوچكى به نام هزاره گرا در مسیحیت پدید آمده اند كه تمام سعى و تلاش خود را صرف آمادگى براى ظهور دوباره عیسى در آخرالزمان مى كنند. البته، وجود آیاتى در انجیل این حالت انتظار را تشدید مى كند و با اشاره به عدم تعیین وقت ظهور، آن را ناگهانى معرفى مى كنند. به عنوان مثال، در انجیل متّا از زبان عیسى این گونه نقل شده است: شما نمى توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید; زیرا این فقط در ید قدرت خداست. هیچ بشرى از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهى ندارد حتى فرشتگان، تنها خدا آگاه است. یا آن كه در انجیل لوقا به نقل از مسیح چنین آمده است: همیشه آماده باشید; زیرا كه من زمانى مى آیم كه شما گمان نمى برید.
روشن نگه داشتن چراغ انتظار در لابه لاى انجیل به چشم مى خورد: كمرهاى خود را بسته و چراغ هاى خود را افروخته بدارید، باید مانند كسانى باشید كه انتظار آقاى خود را مى كشند كه چه وقت از عروسى مراجعت كند. تا هر وقت آید و در را بكوبد، بى درنگ در را براى او باز كنند. خوشا به حال آن غلامانى كه آقاى ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید; زیرا در ساعتى كه شما گمان نمى برید پسر انسان مى آید.

پژوهشگر:رسولی نژاد

پی نوشت:

 1. انجیل متی ، باب 24 ، ص 41 .
 2. همان ، باب 25 ، ص44 .
 3. انجیل مرقس ، باب 13 ، ص 77.
 4. انجیل لوقا ، باب 12، ص 116 .
 5. همان ، باب 21 .
 6. انجیل یوحنا ، باب 5، ص 152 .
 7. مكاشفه یوحنا ، باب 12 ، ص 408 .
 8. سید اسدالله ، هاشمی شهیدی ، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و ملل جهان ، ص343 .
 9. بشارت عهدین ، ص 267-265 .
 10. مكاشفه یوحنای رسول ،باب 19 ، ص 417 .
 11. رساله پولس رسول به رومیان ، باب 8 ، ص252 .
 12. همان ، باب 15 ، ص261 .
 13. رساله اول پولس به تسالونیكیان ، باب 4 ، ص 330 .
 14. سید اسدالله ، هاشمی شهیدی ، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و ملل جهان ، ص346 .
 15. اعمال رسولان ، باب 1، ص 187 .
 16. بحار الانوار ، ج52 ، ص 171 .
 17. علی دوانی ، موعودی كه جهان در انتظار اوست ، ص 48-46 .
 18. علی دوانی ، موعودی كه جهان در انتظار اوست ، ص 51 .
 19. سید اسدالله ، هاشمی شهیدی ، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و ملل جهان ، ص346 .
 20. بحا الانوار ، ج 51 ، ص 84 . منتخب الاثر باب  48 ، ص 316 .
 21. بحا الانوار ، ج 51 ، ص 85 . منتخب الاثر باب  1 ، ص 155 .
 22. البرهان ، ص 158 .
 23. منتخب الاثر باب  8 ، ص 479 .
 24. صحیح مسلم ، ج 18 ، ص 76 – 75 .
منابع: 

1. بحار الانوار، ج51، 52.
2. البرهان.
3. بشارت عهدین.
4. رساله پولس رسول به رومیان، باب 8، باب 15 .
5. رساله اول پولس به تسالونیكیان، باب 4 .
6. صحیح مسلم، ج 18 .
7. كتاب مقدّس، انجیل متى، باب 24، باب 25، باب 19.
8. كتاب مقدّس، انجیل مرقس، باب 13.
9. كتاب مقدّس، انجیل لوقا، باب 12، باب 21.
10. كتاب مقدّس، انجیل یوحنّا، باب 5.
11. كتاب مقدّس، مكاشفه یوحنّا، باب 12.
12. كتاب مقدّس، اعمال رسولان، باب 1.
13. كتاب مقدّس، مكاشفه یوحنّاى رسول، باب 19.
14. منتخب الاثر، باب،1 ،8، 48.
15. -سایت تبیان.
[ جمعه 20 آذر 1394 ] [ 01:08 ب.ظ ] [ علی ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ


سامانه پیامکی این وبلاگ5000515019

طراح قالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
/js"> ;}
مهدویت امام زمان (عج)
پیج رنک گوگل
دعای فرج تاریخ روز پخش زنده حرم 

اسناد امامت امام علی و شهادت فاطمه ع